Naujienos

Žmonių gyvenančių su ŽIV/AIDS Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje susivienijimas. Visos Ukrainos tinklo žmonių gyvenančių su ŽIV iniciatyva, palaikant UNAIDS prie JTO, sukurtas nevyriausybinių organizacijų žmonių gyvenančių su ŽIV/AIDS tinklas.

Ar iš tiesu ŽIV paplitimas Lietuvoje yra mažiausias? Lietuva yra ES pasienio ruožas ir nuolatinio tranzito šalis, kurią supa aukšto ŽIV paplitimo kaimyninės respublikos. Tačiau Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, tame tarpe ir Centrinėje ir Rytų Europoje, kur ŽIV testai yra mokami

Įteiktas pasiūlymas dėl koordinacinės tarybos papildymo. LR Sveikatos apsaugos ministrui įteiktas bendras, organizacijos “Pozityvus gyvenimas” ir Lietuvos infektologų sąjungos, pasiūlymas dėl “Valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 2003-2008 m. programos” koordinacinės tarybos papylimo.

Nacionalinės AIDS profilaktikos programos pažangą vertins nepriklausomi ekspertai. Birželio 29 d., Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) Lietuvoje, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos AIDS centras pasirašo trišalį bendradarbiavimo projektą ,,Nacionalinės 2003-2008 m. ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės programos tarpinis vertinimas bei CRIS (Šalies atsako informacinės sistemos) įdiegimas šalies mastu” (SAM pranešimas).

Seimo kontrolerių išvados. Gautos LR Seimo kontrolerio sprendimas ir rekomendacijos LR Sveikatos apsaugos ministerijai – Planuojant 2006 m. Biudžeto išlaidų formavimą, numatyti išlaidas dienos centro, kuriame ŽIV/AIDS užsikrėtę bei sergantys asmenys galėtų gauti socialinę ir psichologinę pagalbą, steigimui bei išlaikymui.

Be teisės į teisę. 2005m. balandžio 28d. per nacionalinė Lietuvos nacionalinės televizijos tiesioginėje laidoje "Prašau žodžio" mes inicijavome tema - "Ar lėšos skirtos žmonių su ŽIV/AIDS priežiūrai naudojamos racionaliai?" Tikriausiai ne vienam žmogui su ŽIV/AIDS žiūrėjusiam šią laidą kėlė nuostabą ir pasipiktinimą valdininkų ir AIDS centro darbuotojų teiginiai, jog žmonės su ŽIV/AIDS gauna visas jiems būtinas ir reikalingas

zerospacer